فیلم هایی که با موضوع فیزیک ساخته می شوند، به دلیل داشتن زمینه و موسیقی، جزئیات فنی و دیالوگ‌های فلسفی، نورپردازی، پیش بینی آینده و بسیاری از جلوه‌های ویژه دیگر، باعث برانگیختگی احساسات عمیق مخاطب می شود، به همین علت فیلم های تاثیرگذاری هستند. در زیر لیستی بدون اسپویل از 8 فیلم علمی است که همه، بخصوص فیزیک دوستان باید در طول زندگی خود تماشا کنند. Primer (IMDb 6.9) Primer محصول 2004 بر اساس فیزیک و زمان ساخته شده است. اصول سفر در زمان در فیلم از کارهای فاینمن الهام گرفته شده است که در آن هیچ تف