مطلب ها با تگ "سرزمین-کارتل-ها"

بررسی مستند cartel land
بررسی مستند cartel land در این مطلب به مستند cartel land میپردازیم که نشان می دهد در برخی از مناطق مکزیکو سیتی چه کسانی فرمانروایی میکند. Alternate Text yasharteki
10 دقیق پیشفیلم سریال مستندزمان مطالعه 2 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...