مطلب ها با تگ "سوختگی"

چگونه آتش ناشی از آشپزی را خاموش کنیم؟
چگونه آتش ناشی از آشپزی را خاموش کنیم؟ یکی از سخت ترین بخش های آشپزی، روبرو شدن با آتش ناشی از داغ شدن بیش از حد روغن است که به اصطلاح به آن Grease Fire می گویند... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...