مطلب ها با تگ "ضد-قهرمان"

پنج ضد قهرمان منفور انیمیشن های شرکت دیزنی
پنج ضد قهرمان منفور انیمیشن های شرکت دیزنی انیمیشن های شرکت دیزنی ( Disney ) معمولا پر از کاراکترهایی است که با عشق، محبت و مهربانی درآمیخته شده اند... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشفیلم سریال مستندزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...