مطلب ها با تگ "نولان"

بررسی فیلم tenet
بررسی فیلم tenet در این مطلب به بررسی فیلم tenet می پردازیم.فیلمی که از دیده خیلی از تماشاگرا بسیار پیچیده است. Alternate Text yasharteki
10 دقیق پیشفیلم سریال مستندزمان مطالعه 2 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...