مطلب ها با تگ "هوش-هیجانی-در-رهبری"

چرا هوش هیجانی در مدیریت مهم است؟
چرا هوش هیجانی در مدیریت مهم است؟ با تسلط بر هوش هیجانی در کنار امکانات فنی می توانید به پیشرفت شغلی و سازمانی و موفقیت های بالاتر دست یابید. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...