مطلب ها با تگ "ویندوز-11"

راه های متفاوت نصب ویندوز 11 برروی سیستم خود
راه های متفاوت نصب ویندوز 11 برروی سیستم خود آخرین نسخه از ویندوز مایکروسافت بالاخره در سال 2021 منتشر شد و حواشی زیادی پیرامون آن شکل گرفت... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
چگونه حداقل سیستم موردنیاز ویندوز 11 را دور زده و آن را برروی سیستم های ضعیف تر نصب کنیم؟
چگونه حداقل سیستم موردنیاز ویندوز 11 را دور زده و آن را برروی سیستم های ضعیف تر نصب کنیم؟ یکی از بزرگترین جنجال هایی که پیرامون عرضه ویندوز 11 که در سال 2021 عرضه شد صورت گرفت، سیستم حداقلی موردنیاز آن برای اجرا بود... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
اگر به ویندوز 11 ارتقا پیدا نکنید چه اتفاقی می افتد؟
اگر به ویندوز 11 ارتقا پیدا نکنید چه اتفاقی می افتد؟ از زمان عرضه نسخه یازدهم ویندوز مایکروسافت در اکتبر 2021، تعدادی از افراد سیستم خود را به این سیستم عامل ارتقا داده اند... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...