مطلب ها با تگ "یوبیسافت"

چگونه ریمیک کردن اولین نسخه سری Assassin's Creed می تواند جان دوباره ای به این سری ببخشد؟
چگونه ریمیک کردن اولین نسخه سری Assassin's Creed می تواند جان دوباره ای به این سری ببخشد؟ باورش سخت است اما سری Assassin's Creed واقعا با یک بن بست روبرو شده است و دلیل این امر هم کسی جز سازنده اش، شرکت یوبیسافت نیست... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشبازی تفریح سرگرمیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...