مطلب ها با تگ "DC-Universe"

پنج فیلم فراموش شده که منبع اقتباس آنها کمیک ها بوده اند
پنج فیلم فراموش شده که منبع اقتباس آنها کمیک ها بوده اند امروزه فیلم های کمیک بوکی، یا همان فیلم هایی که منبع اقتباس آنها کمیک ها هستند، توانسته اند باکس آفیس را به قبضه خود درآورند Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشفیلم سریال مستندزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...