مطلب ها با تگ "Shonen-Jump"

چگونه مانگای Spy x Family توانست شغل تاتسویا اِندو را نجات دهد؟
چگونه مانگای Spy x Family توانست شغل تاتسویا اِندو را نجات دهد؟ انیمه Spy x Family در حال پخش است و مانگای آن هم توانسته است فروش میلیونی را تجربه کند... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشانیمه مانگا لایو اکشنزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...