مطلب ها با تگ "Steam-Deck"

از کجا بفهمیم کدام بازی ها برروی کنسول استیم دک اجرا خواهند شد؟
از کجا بفهمیم کدام بازی ها برروی کنسول استیم دک اجرا خواهند شد؟ بالاخره فردا، هشتم اسفند 1400 اولین واحدهای کنسول دستی شرکت ولو، استیم دک ( Steam Deck ) پخش خواهند شد... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشبازی تفریح سرگرمیزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
هفت مورد عجیب که از کنسول استیم دک کشف شده است!
هفت مورد عجیب که از کنسول استیم دک کشف شده است! خیلی از سایت ها و محتواسازان خبری به کشفیات در مورد استیم دک پرداخته اند، که هم شامل موارد مثبت و هم موارد منفی است... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشبازی تفریح سرگرمیزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...