مطلب ها با تگ "Xbox-Series"

کدام بازی ها در اسفند 1400 عرضه خواهند شد؟
کدام بازی ها در اسفند 1400 عرضه خواهند شد؟ آخرین ماه از سال 1400 ماه پرباری برای طرفداران صنعت گیمینگ است... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشبازی تفریح سرگرمیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
پنج بازی مستقل برتر که در اردیبهشت 1401 می توانید آنها را تجربه کنید
پنج بازی مستقل برتر که در اردیبهشت 1401 می توانید آنها را تجربه کنید بازی مستقل به عناوینی گفته می شود که توسط سازندگان مستقل ساخته شده است و شرکت بزرگی از آنها پشتیبانی نکرده است... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشبازی تفریح سرگرمیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...