صفحه پروفایل vahidmajidi

درباره vahidmajidi

محاسبه سن
محاسبه سن محاسبه سن دقیق و تاریخ تولددر تعریف کلی، فاصله زمانی از زمان آغاز یک فرآیند تا امروز بعنوان سن فرآیند درنظر گرفته میشود. حال چنانچه آغاز... Alternate Text vahidmajidi
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 6 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...