مطلب ها با تگ "ارگ-بم"

جهان راز آلود ارگ بم
جهان راز آلود ارگ بم ارگ بم، یکی از بزرگترین بناهای خشتی و گلی جهان بوده،که در حوالی شهر بم واقع در استان کرمان قرار دارد. بخش های وسیعی از این بنای خشتی، در... Alternate Text ماجراجو
10 دقیق پیشگردشگری سفر مهاجرتزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...