مطلب ها با تگ "حفظ-مشتری"

چگونه برای کسب و کار خود مشتری جذب کنیم؟
چگونه برای کسب و کار خود مشتری جذب کنیم؟ در کسب و کار مهمترین کار جذب مشتری است و هرچه سریعتر مشتری پیدا کنید، زمان بیشتری برای کسب درآمد خواهید داشت. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
استراتژی های مدیریت مشتری برای کسب و کار
استراتژی های مدیریت مشتری برای کسب و کار شرکت ها اکنون تمرکز خود را از محصولات و خدمات و به سمت رضایت مشتری تغییر داده اند بنابراین یادگیری استراتژی های مدیریت مشتری ضروری خواهد بود Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...