مطلب ها با تگ "خواب-مفید"

خواب REM چیست؟
خواب REM چیست؟ خواب حرکت سریع چشم (REM) مرحله ای از خواب است که با رویا دیدن و تثبیت حافظه مرتبط است که افزایش آگاهی نسبت به آن برای بدن مفید خواهد بود. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...