مطلب ها با تگ "میگرن-استرسی"

چگونه با میگرن استرسی مقابله کنیم؟
چگونه با میگرن استرسی مقابله کنیم؟ استرس می تواند باعث میگرن شود، درد مزمن استرس بیشتری ایجاد می کند و بنابراین این چرخه ادامه می یابد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشپزشکی ورزشی تغذیهزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
آیا استرس می تواند باعث میگرن شود؟
آیا استرس می تواند باعث میگرن شود؟ میگرن یک بیماری عصبی است که می تواند علائم مختلفی از جمله درد ضربان دار در یک یا هر دو طرف سر ایجاد کند که یکی از دلایل مهم آن استرس است Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشپزشکی ورزشی تغذیهزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...