مطلب ها با تگ "پرتقال"

اگر بطور ناشتا، آب پرتقال بنوشیم چه اتفاقی برای بدنمان می افتد؟
اگر بطور ناشتا، آب پرتقال بنوشیم چه اتفاقی برای بدنمان می افتد؟ یکی از بهترین کارهایی که هر روز می‌توانیم انجام دهیم، افزودن آب پرتقال به بدنمان با معده خالی است. نوشیدن آب پرتقال در زمان ناشتایی یکی... Alternate Text Tavana
10 دقیق پیشپزشکی ورزشی تغذیهزمان مطالعه 2 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
چگونه از پوست پرتقال در باغچه خود استفاده کنیم؟
چگونه از پوست پرتقال در باغچه خود استفاده کنیم؟ وقتی که یک پرتقال را پوست می کنیم و می خوریم،اولین فکری که به ذهن ما می رسد آن است که این پوست را به عنوان پسماند به سطل زباله منتقل کنیم... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...