مطلب ها با تگ "Management"

هفت اشتباه مرگبار در مدیریت افراد
هفت اشتباه مرگبار در مدیریت افراد وقتی که واقعا وارد گود مدیریت شوید، به شکلی سریع متوجه خواهید شد مدیر بودن به این راحتی ها هم نیست... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...