مطلب ها با تگ "eren-yeager"

هفت کاراکتر شیطانی انیمه Attack On Titan
هفت کاراکتر شیطانی انیمه Attack On Titan از همان ابتدای پخش سری AoT، این انیمه تکلیفش را با مشخص کرد و به مخاطب فهماند با مرگ هیچ مشکلی ندارد... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشانیمه مانگا لایو اکشنزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...