مطلب ها با تگ "تجارت-موفق"

مهارت های ضروری برای کسب و کار موفق
مهارت های ضروری برای کسب و کار موفق بازاریابی اینستاگرام ممکن است به یکی از قدرتمندترین روش های کسب و کار های کوچک برای ارتباط با مشتریان جدید تبدیل شود! Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
اهمیت شایستگی عاطفی برای پیشرفت اقتصادی مدیران کسب و کار
اهمیت شایستگی عاطفی برای پیشرفت اقتصادی مدیران کسب و کار شایستگی عاطفی یک مهارت حیاتی زندگی است که به ما امکان می دهد مدیریت روابط را به طور موثر تمرین کنیم وبه اهداف اقتصادی و کلی زندگی خود برسیم. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد، تجارت و افراد
اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد، تجارت و افراد سرمایه گذاران بر اساس اهمیت ریسکی که مایل به پذیرش آن هستند و بازدهی بالقوه، ابزار سرمایه گذاری ایده آل را برای خود انتخاب می کنند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
انواع ارتباطات تجاری
انواع ارتباطات تجاری ارتباطات تجاری شامل روش هایی است که یک کسب و کار برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با کارکنان داخلی و مخاطبان خارجی استفاده می کند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...