مطلب ها با تگ "عصبانیت"

چه بازخوردی به خشونت جاده ای داشته باشیم؟
چه بازخوردی به خشونت جاده ای داشته باشیم؟ اگر شما هم به رانندگی در سطح شهر یا بیرون شهری بپردازید، احتمالا با خشونت جاده ای از طرف دیگر رانندگان روبرو شده اید... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
چگونه به هنگام یک دعوا بر اعصاب خود مسلط باشیم؟
چگونه به هنگام یک دعوا بر اعصاب خود مسلط باشیم؟ احتمال خیلی زیاد شما هم در طول زندگی دچار عصبانیت شده اید و حس کرده اید که نزدیک به یک مشاجره و دعوا هستید... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
چگونه به تمسخر دیگران جواب مناسب بدهیم؟
چگونه به تمسخر دیگران جواب مناسب بدهیم؟ احتمالا اگر سن شما بالاتر از دوران راهنمایی ( متوسطه اول ) باشد با پدیده تمسخر شدن توسط دیگران روبرو شده اید... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...