مطلب ها با تگ "مدیریت"

10 ویژگی یک رستوران موفق
10 ویژگی یک رستوران موفق با ما با 10 راز موفقیت رستوران های بزرگ همراه باشید. Alternate Text Immortal
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
هدف گذاری به روش SMART
هدف گذاری به روش SMART پنج اصل تئوری اسمارت چیست و چگونه آن را انجام بدهیم؟ Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
هفت اشتباه مرگبار در مدیریت افراد
هفت اشتباه مرگبار در مدیریت افراد وقتی که واقعا وارد گود مدیریت شوید، به شکلی سریع متوجه خواهید شد مدیر بودن به این راحتی ها هم نیست... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...