مطلب ها با تگ "Shingeki-no-Kyojin"

هفت کاراکتر شیطانی انیمه Attack On Titan
هفت کاراکتر شیطانی انیمه Attack On Titan از همان ابتدای پخش سری AoT، این انیمه تکلیفش را با مشخص کرد و به مخاطب فهماند با مرگ هیچ مشکلی ندارد... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشانیمه مانگا لایو اکشنزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
پنج باری که بینندگان انیمه Attack On Titan برای زیک ناراحت شدند
پنج باری که بینندگان انیمه Attack On Titan برای زیک ناراحت شدند زیک یگر ( Zeke Yeager ) یکی از بحث برانگیز ترین کاراکترهای سری Attack On Titan است که همواره اقداماتش موافقان و مخالفان زیادی داشته است... Alternate Text Mamdosein
10 دقیق پیشانیمه مانگا لایو اکشنزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...