مطلب ها با تگ "جذب-مشتری"

چگونه برای کسب و کار خود مشتری جذب کنیم؟
چگونه برای کسب و کار خود مشتری جذب کنیم؟ در کسب و کار مهمترین کار جذب مشتری است و هرچه سریعتر مشتری پیدا کنید، زمان بیشتری برای کسب درآمد خواهید داشت. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
عناصر بازاریابی رشد چیست؟
عناصر بازاریابی رشد چیست؟ بازاریابی رشد از تکنیک هایی برای آزمایش استفاده می کند تا بازاریابان بتوانند بهترین استراتژی ها را برای جذب و حفظ مشتریان به دست آورند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
بهترین راه های اثبات شده افزایش فروش برای مشتریان فعلی
بهترین راه های اثبات شده افزایش فروش برای مشتریان فعلی شما می توانید فروش را به روش های مختلف افزایش دهید.علاوه بر به دست آوردن مشتریان جدید، می توانید بر افزایش فروش برای مشتریان فعلی تمرکز کنید Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
تکنیک های اثبات شده افزایش فروش برای مشتریان جدید
تکنیک های اثبات شده افزایش فروش برای مشتریان جدید مشتریان بالقوه از کسب و کار شما آگاه هستند، اما هنوز به سمت مشتری شدن جهش نکرده اند.شما باید با روش هایی آنها را به مشتری واقعی تبدیل کنید. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...