مطلب ها با تگ "زبان-برنامه-نویسی"

برنامه نویسی های پرکاربرد برای یادگیری
برنامه نویسی های پرکاربرد برای یادگیری حرفه هایی که از زبان برنامه نویسی استفاده می کنند تقریبا بالاترین میانگین درآمد را نسبت به حرفه های دیگر دارند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
زبان برنامه نویسی پایتون
زبان برنامه نویسی پایتون پایتون یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین زبان های برنامه نویسی در جهان می باشد که کاربردهای بسیاری دارد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 7 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
نصب و معرفی زبان برنامه نویسی جاوا
نصب و معرفی زبان برنامه نویسی جاوا جاوا یک زبان برنامه نویسی محبوب و پر کاربرد است و بیش از 3 میلیارد نصب بر روی دستگاه های مختلف دارد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
نصب و معرفی زبان برنامه نویسی GO
نصب و معرفی زبان برنامه نویسی GO این زبان ،دارای ویژگی های قابل مقایسه با سایر زبان های برنامه نویسی است که دارای کاربرد های زیادی می باشد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
نصب و معرفی زبان برنامه نویسی روبی
نصب و معرفی زبان برنامه نویسی روبی زبان برنامه نویسی روبی دارای سطح بالا، توانایی حل خطا و نحو ساده ای است که از این رو مورد توجه بسیاری از برنامه نویسان قرار گرفته است. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
بررسی زبان برنامه نویسی اسکالا
بررسی زبان برنامه نویسی اسکالا اسکالا یک زبان برنامه نویسی قدرتمند در سطح بالا است که شامل ویژگی برنامه نویسی تابعی و شی گرا می باشد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
زبان برنامه نویسی مدرن کاتلین
زبان برنامه نویسی مدرن کاتلین Kotlin یک زبان قدرتمند و مدرن با بسیاری از ویژگی های مفید است و همچنین بسیار رسا و مختصرتر از جاوا است. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
زبان های برنامه نویسی مورد تقاضا در سال 2023
زبان های برنامه نویسی مورد تقاضا در سال 2023 اگرچه بیش از 200 زبان برنامه نویسی وجود دارد، تنها تعداد کمی از آنهادر صنعت دنیای واقعی به عنوان زبان برنامه نویسی پر تقاضا استفاده می شود. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشعلم دانش تکنولوژیزمان مطالعه 3 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...