مطلب ها با تگ "کارآفرینی-موفق"

تفویض اختیار در مدیریت چیست؟
تفویض اختیار در مدیریت چیست؟ از منظر مدیریت، تفویض اختیار زمانی اتفاق می افتد که یک مدیر وظایف خاصی را به کارکنان خود محول کرده و با مهارت خاصی آن را کنترل می کند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 6 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
بهبود عملکرد گروهی کسب و کار
بهبود عملکرد گروهی کسب و کار از طریق ایجاد یک تیم پویا با محوریت اعتماد، خدمت و استفاده از روش های مناسب می توانید مهارت ها را برای مدیریت موفقیت آمیز گروه تقویت کنید. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 4 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
تئوری پیدا کردن نیاز در بازار
تئوری پیدا کردن نیاز در بازار تئوری کارهای انجام شدنی می تواند به عنوان چارچوبی مفید برای کشف نیازهای بازار که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند عمل کند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
سوالهایی که قبل از شروع کسب و کار باید بپرسید
سوالهایی که قبل از شروع کسب و کار باید بپرسید پرسیدن سوالات مهم از خود، قبل از هر استارتاپی می تواند روشن کند که آیا راه اندازی این کسب و کار راهی است که می خواهید دنبال کنید یا خیر؟ Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 6 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...