مطلب ها با تگ "کارآفرین-موفق"

روش های ذهنی کارآفرینان
روش های ذهنی کارآفرینان برای کارآفرین شدن ابتدا باید ذهنیت کارآفرینی را در خود پرورش داد. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
چگونه یک کارآفرین موفق شویم؟
چگونه یک کارآفرین موفق شویم؟ کارآفرینان موفق به دنیا نمی آیند، بلکه ساخته می شوند. با آموزش و توسعه مناسب مهارت ها، همه افراد پتانسیل کارآفرین شدن را دارند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 6 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
نمونه های کارآفرینان موفق
نمونه های کارآفرینان موفق مطالعه در مورد آزمایش‌ها، تصمیم‌ها و موفقیت‌های دیگر کارآفرینان راهی مؤثر برای به دست آوردن بینشی در مورد تجربه شماست. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشاقتصاد مالی سرمایه گذاریزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
ذهنیت رشد در مقابل ذهنیت ثابت، اساس کارآفرینی
ذهنیت رشد در مقابل ذهنیت ثابت، اساس کارآفرینی توانایی و هوش را می توان با تلاش به دست آورد و این مورد مهم ذهنیت رشد نامیده می شود و دارایی ارزشمندی در دنیای استارتاپ است. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 5 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...
کارآفرینان موفقی که از صفر شروع کردند
کارآفرینان موفقی که از صفر شروع کردند می توانید لیستی از کارآفرینان موفقی را بیابید که بدون هیچ چیز شروع کرده اند و هنوز هم به ارتفاعات گیج کننده ای از موفقیت تجاری رسیده اند. Alternate Text Nazila77
10 دقیق پیشتجارت کسب و کار استارتاپزمان مطالعه 7 دقیقهدرجه کیفی A
ادامه مطلب...